Špedícia a logistika

Železničný dopravca

Prenájom vozňov

Zmena e-mailových kontaktov spoločnosti

Express Slovakia „Medzinárodná preprava a.s.“ a Express Rail, a.s. sa od 01.07.2014 zmenili na Express Group, a.s. Na základe uvedeného sa menia aj naše mailové adresy nasledovne priezvisko@expressgroup.sk Mailové správy zasielané na priezvisko@express-mp.sk alebo ...

Čítať viac

Oznámenie o rozdelení a zlúčení spoločností

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás týmto informovať, že s cieľom zefektívnenia štruktúry a obchodnej stratégie a v súlade s rozhodnutiami kompetentných orgánov spoločností, prebieha v súčasnosti proces rozdelenia spoločnosti Express ...

Čítať viac