História našej spoločnosti

Hlavné miľníky vo vývoji spoločnosti Express Group, a.s.

1992
1998
2000
2004
2007
2014

1992: Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti ako obchodného zastúpenia Express Interfracht Wien na Slovensku so sídlami v Bratislave a v Čiernej nad Tisou. Zabezpečovanie špedičných činností, ktoré plnili požiadavky Express Interfracht Wien v súvislosti so železničnou prepravou železnej rudy v pobočke v Čiernej nad Tisou.

1998: Založenie Express Slovakia „Medzinárodná preprava, s.r.o.“

Zriadenie spoločnosti s ručením obmedzeným pod obchodným názvom Express Slovakia  “Medzinárodná preprava s.r.o.“. Rozšírenie poskytovaných služieb v komodite obilniny a začiatok realizácie činností v komodite cement a vývoz dreva.

2000: Transformácia na akciovú spoločnosť

Transformácia spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť pod obchodným názvom Express Slovakia “Medzinárodná preprava a.s.“Rozšírenie portfólia služieb na oblasť cestnej prepravy

2004: Rozšírenie služieb, certifikát UICE

Rozšírenie portfólia služieb na oblasť kontajnerovej a kombinovanej prepravy.Vytvorenie obchodného zastúpenia v prístave Rijeka. Po udelení certifikátu Železničnej spoločnosti Cargo od UICE zabezpečovanie koordinácie v rámci SR pre 1. logistický vlak v Európe na trati Čierna nad Tisou – Linz. Zmena sídla spoločnosti v rámci mesta Bratislava.

2007: Zavedenie logistických vlakov na Balkán

V spolupráci s materskou spoločnosťou zavedenie logistických vlakov na Balkán cez stanicu Štúrovo. Otvorenie novej časti kontajnerového terminálu v Žiline.

2014: Vznik Express Group, a.s.

10.01.2014 - V súlade so stratégiou ďalšieho vývoja a napredovania spoločnosti a po vzájomnej dohode oboch akcionárov,bola medzi doterajšími akcionármi Optifin Invest s.r.o a Express – Interfracht Internationale Spedition GmbH, podpísaná zmluva, ktorej predmetom bol prevod 33%-ného podielu Express – Interfracht Internationale Spedition GmbH v spoločnosti Express Slovakia “Medzinárodná preprava a.s.“ jej doterajšiemu väčšinovému akcionárovi- spoločnosti Optifin Invest s.r.o.

Dlhoročná úspešná obchodná spolupráca medzi Express Slovakia “Medzinárodná preprava a.s.“ a spoločnosťou Rail Cargo Austria AG, Viedeň pokračuje aj po zmene akcionárskej štruktúry , a to na základe podpísania dlhodobej dohody o vzájomnej obchodnej spolupráci v oblasti prepravy a o poskytovaní ďalších služieb,ktorej obsahom sú najmä trakčné výkony skupiny Rail Cargo pre Express Slovakia “Medzinárodná preprava a.s.“ v rámci susedných krajín.

01.07.2014 – zmena obchodného názvu spoločnosti na Express Group, a.s. a rozšírenie portfólia činností o poskytovanie komplexných služieb súkromného nákladného železničného dopravcu. Zánik dcérskej spoločnosti Express Rail, a.s., ktorá pôsobila ako súkromný nákladný železničný dopravca v období 2009-2014.