Naše kontaktné údaje

Express Group, a.s.

Plynárenská 7/B                                  IČO: 35795123
821 09 Bratislava                                 DIČ: 2020234667
Slovenská Rebuplika                           IČ DPH: SK2020234667

telefón: + 421 2 582 582 22                 Zápis v OR:
e-mail: info@expressgroup.sk            Okresný súd Bratislava I.,
fax: + 421 2 582 583 33                       ODD. Sa, VI.č. 2535/B

Železničná preprava

telefón: +421 2 582 582 65
e-mail: rail@expressgroup.sk
fax: + 421 2 582 582 39

Kombinovaná preprava

telefón: +421 2 582 582 86
e-mail: vasko@expressgroup.sk | sea@expressgroup.sk | container@expressgroup.sk
fax: + 421 2 582 583 33

Cestná preprava

telefón: + 421 55 326 53 55
e-mail: lkw@expressgroup.sk
fax: + 421 55 326 53 53

Pracovisko Bratislava – Východ

telefón: + 421 2 202 957 90
e-mail: kosko@expressgroup.sk
fax: + 421 2 202 932 07


Prevádzka v Čiernej nad Tisou

Hlavná 9
076 43
Čierna nad Tisou

telefón: + 421 56 229 23 53
e-mail: branch-cnt@expressgroup.sk
fax: + 421 56 635 04 33


Prevádzka v Košiciach - Cestná preprava

Južná Trieda 125
040 01
Košice

telefón: + 421 55 326 53 55
e-mail: branch-ke@expressgroup.sk
fax: + 421 55 326 53 53