Manažment spoločnosti

Dovoľte nám predstaviť Vám manažment našej spoločnosti.

V tejto sekcii nájdete nielen mená a pozície jednotlivých manažérov, ale aj ostatné potrebné údaje, aby ste ich mohli bez problémov kontaktovať.

Ing. Michal Pavlík
Generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva

+421 2 582 582 01
Ing. Pavol Palša
Finančný riaditeľ


+ 421 2 58 258 270
Ing. Ľubomír Víglaský
Riaditeľ železničnej prepravy a dopravy


+421 2 582 58 265