Železničný dopravca

Ako súkromný železničný dopravca poskytujeme komplexné služby v nákladnej železničnej doprave na území Slovenskej a Českej republiky, zabezpečujeme prevádzkovanie dopravy na celoštátnych a regionálnych dráhach vrátane pohraničných prechodových staníc a na železničných vlečkách vrátane výkonu manipulačných činností.

Vlastníme štvor-systémový rušeň Siemens typu ES 64 F4, ktorý je možné využívať na území Českej republiky, Poľska, Nemecka, Rakúska, Maďarska a Slovenska, a ktorého použitie plánuje v celej Európe , ako aj dieselový rušeň Siemens ER20. V nájme máme elektrické ( Škoda Plzeň r.230 ) ako aj dieselové ( ČKD Praha r.740 a742 ) rušne. Disponujeme tiež vlastnými vozňami, ktoré prenajímame , ako aj využívame na vlastnú potrebu.

vnútroštátna a medzinárodná doprava

kontaktné údaje

e-mail: info@expressgroup.sk
tel.: +421 918 734 265

vlečkové a vozmajstrovské služby

kontaktné údaje

e-mail: info@expressgroup.sk
tel.: +421 917 508 585

vozňový park

kontaktné údaje

e-mail: wagons@expressgroup.sk
tel.: +421 903 229 039