Contact

Bratislava

Express Group, a.s.

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika

+ 421 2 582 582 22

+ 421 2 582 583 33

Railway transport

+ 421 2 582 582 11

Combined transport

+ 421 2 582 582 55

Road transport

+ 421 55 726 53 50

Košice

Južná Trieda 125, 040 01 Košice, Slovenská Republika

Road transport

+ 421 55 726 53 50

+ 421 55 726 53 53

Čierna nad Tisou

Hlavná 9, 076 43, Čierna nad Tisou

+ 421 56 229 23 53

+ 421 56 635 04 33

Contact Us

Chyba: Kontaktný formulár nebol nájdený.

    Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

    Express Group, a.s.
    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika