Pojazdná opravovňa vozňov

Ponúkané činnosti:

 • Výmena brzdových klátikov, rozvádzačov a ostatných mechanických častí brzd. systému
 • Výmena nárazníkov, skrutkoviek, stupačiek, madiel, bezpečnostných prvkov
 • Zváranie elek. oblúkom (Mn príložky) a rovnanie časti vozňa plameňom
 • Výmena závesiek podvozku, klzníc a ostatných častí spodku vozňa a podvozku pri zdvihnutom vozni (ložený / prázdny)
 • Periodické stredné opravy (N2.X a N4) podľa predpisu SÚNV
 • Bezpečnostné prehliadky, Predĺženie lehoty periodickej opravy o + 3M podľa predpisu SÚNV
 • Pravidelná technická kontrola NV podľa predpisu SÚNV
 • Kontrola a oprava vozňov pred odovzdaním/ukončením prenájmu pre/od zákazníka
 • Skúšky brzdy UIC 543-1
 • Nakoľajovanie
 • Opravy skrine a podlahy vozňa (prasknuté zvary časti skrine, výmena výplne skrine)
 • Výmena dvojkolesí

 

Zariadenie:

 • Automobil – Citroen Jumper
 • Zariadenie Technia – SORTIMO
 • HAKAN – meracie zariadenie Skúška brzdy
 • Hegenscheidt – zdvíhacie zariadenie na vozne, rušne
 • Náradie – elektrické, pneumatické, AKU
 • RMT – laserové merače (priemer, rozkolesie, Qr-dvojkolesia)
 • RMT – noniusové meradlo pre meranie stredu výšky nárazníkov
 • AUTOLIFT – mobilné zariadenie na zdvíhanie a manipuláciu nárazníkov a pružín
 • Elektrocentrála, kompresor, zvárací agregát

 

Kontakt:

ivan@expressgroup.sk  – vedúci pojazdnej dielne (od 1.6.2019)

pad@expressgroup.sk

wagons@expressgroup.sk

Vyberte jazyk

  Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

  Express Group, a.s.
  Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika