Rušňový park

SIEMENS ES 64 F4 = 390 001-6

Počet kusov 1
Výkon: 6.400 kW
Hmotnosť: 87 t
Napájací systém: ~25 kV/50 Hz
~ 15 kV/16,7 Hz
= 3 kV = 1,5 kV
Homologizácia: SK, CZ, PL, HU, RO, DE, AT, SI
Určenie: tažké nákladné vlaky na koridorových tratiach a na tratiach s geograficky náročným profilom, tranzitné vlaky, Nex, Pn-vlaky, (ucelené logistické vlaky)

SIEMENS ER 20 = 761 101-5

Počet kusov: 1
Výkon: 2.000 kW
Hmotnosť: 80 t
Homologizácia: SK, CZ, DE, AT
Určenie: univerzálny rušeň vhodný na vozbu stredne ťažkých a ťažkých nákladných vlakov na koridorových, regionálnych tratiach a vlečkách. Vhodný na Pn, Mn vlaky, (ucelené logistické vlaky, kontajnerové vlaky)

ŠKODA PLZEŇ 183 = 183 002-5, 183 018-1

Počet kusov 2
Výkon: 3000 kW
Hmotnosť: 120 t
Napájací systém: =3 kV
Homologizácia: SK, CZ, PL
Určenie: „šesťkolák“ vhodný na vozbu ťažkých nákladných vlakov na koridorových tratiach, vhodný na Nex, Pn, Mn vlaky, (ucelené logistické vlaky).

SIEMENS ES 64 F4 = 189 159-7, 189 157-1, 189 842-8

Počet kusov 3
Výkon: 6.400 kW
Hmotnosť: 87 t
Napájací systém: ~25 kV/50 Hz
~ 15 kV/16,7 Hz
= 3 kV = 1,5 kV
Homologizácia: SK, CZ, PL, HU, RO, DE, AT, SI
Určenie: tažké nákladné vlaky na koridorových tratiach a na tratiach s geograficky náročným profilom, tranzitné vlaky, Nex, Pn-vlaky, (ucelené logistické vlaky)
Vyberte jazyk

    Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

    Express Group, a.s.
    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika