Kontaktné údaje

Bratislava

Express Group, a.s.

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika

+ 421 2 582 582 22

+ 421 2 582 583 33

Železničná preprava

+ 421 2 582 582 11

Kombinovaná preprava

+ 421 2 582 582 55

Košice

Južná Trieda 125, 040 01 Košice, Slovenská Republika

Cestná preprava

+ 421 55 726 53 50

+ 421 55 726 53 53

Čierna nad Tisou

Hlavná 9, 076 43, Čierna nad Tisou

+ 421 56 229 23 53

+ 421 56 635 04 33

Napíšte nám
Link: Zásady ochrany osobných údajov. Prehlasujem, že som bol oboznámený s obsahom zásad ochrany osobných údajov s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
Vyberte jazyk

    Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

    Express Group, a.s.
    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika