Kontaktné údaje

Bratislava

Express Group, a.s.

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika

+ 421 2 582 582 22

Železničná preprava

+ 421 2 582 582 22

Kombinovaná preprava

+ 421 2 582 582 22

Košice

Južná Trieda 125, 040 01 Košice, Slovenská Republika

Cestná preprava

+ 421 55 3265322

Čierna nad Tisou

Hlavná 9, 076 43, Čierna nad Tisou

+ 421 56 229 23 53

Napíšte nám
Link: Zásady ochrany osobných údajov. Prehlasujem, že som bol oboznámený s obsahom zásad ochrany osobných údajov s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

    Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

    Express Group, a.s.
    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika