Kontaktné údaje

Bratislava

Express Group, a.s.

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika

+ 421 2 582 582 22

Železničná preprava

+ 421 2 582 582 22

Kombinovaná preprava

+ 421 2 582 582 22

Košice

Južná Trieda 125, 040 01 Košice, Slovenská Republika

Cestná preprava

+ 421 55 3265322

Čierna nad Tisou

Hlavná 9, 076 43, Čierna nad Tisou

+ 421 56 229 23 53

Napíšte nám
Link: Zásady ochrany osobných údajov. Prehlasujem, že som bol oboznámený s obsahom zásad ochrany osobných údajov s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
Vyberte jazyk

    Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

    Express Group, a.s.
    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika