Kombinovaná preprava

Individuálny prístup k špecifickým požiadavkám klienta spĺňa preprava exportných a importných zásielok s použitím integrovaného reťazca námornej, pozemnej, resp. riečnej dopravy – intermodálna preprava. Naši pracovníci dokážu vďaka dlhoročným skúsenostiam využiť prednosti každej zo spomínaných prepravných služieb v prospech zákazníka. Vďaka celému servisu v jedných rukách a našej flexibilite dosahujeme rýchly tranzitný čas. Optimalizujeme prepravu využívaním prekladísk v riečnych prístavoch a kontajnerových termináloch s následným použitím možných variantov podľa požiadaviek klienta. Skvalitňujeme služby pre zákazníkov aj vďaka servisu „door to door“, ako aj využívaním kontajnerových vlakov do európskych prístavov Hamburg, Rotterdam, Bremerhaven a Koper.

Kontaktné údaje

Telefón + 421 2 582 582 55
e-mail:sea@expressgroup.sk, container@expressgroup.sk

    Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

    Express Group, a.s.
    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika