Novinky

Motivačný a vernostný program pre subkontraktorov

Ponúkame Vám: Splatnosť 7 dní – po doručení dokumentov k preprave, Prednostné prideľovanie prepráv, Skontová politika -2% – platba do troch dni, Tankovacie karty /splatnosť 7 dní/, Platený plný a prázdny km – cena za km podľa programu: EÚ 1,02€ + 0,08€ palivový príplatok V4 0,90€ + 0,08€ palivový príplatok. Garancia km po splnení podmienok […]

Oznámenie o rozdelení a zlúčení spoločností

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás týmto informovať, že s cieľom zefektívnenia štruktúry a obchodnej stratégie a v súlade s rozhodnutiami kompetentných orgánov spoločností, prebieha v súčasnosti proces rozdelenia spoločnosti Express Rail, a.s. so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 44 110 308, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5418/9 zlúčením, […]

Zmena e-mailových kontaktov spoločnosti

Express Slovakia „Medzinárodná preprava a.s.“ a Express Rail, a.s. sa od 01.07.2014 zmenili na Express Group, a.s. Na základe uvedeného sa menia aj naše mailové adresy nasledovne priezvisko@expressgroup.sk Mailové správy zasielané na priezvisko@express-mp.sk alebo priezvisko@express-rail.sk budú automaticky presmerovávané len do konca roka 2014.

    Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

    Express Group, a.s.
    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika