Novinky

Motivačný a vernostný program pre subkontraktorov

Ponúkame Vám: Splatnosť 7 dní – po doručení dokumentov k preprave, Prednostné prideľovanie prepráv, Skontová politika -2% – platba do troch dni, Tankovacie karty /splatnosť 7 dní/, Platený plný a prázdny km v plnej výške, cena za KM podľa programu EU/V4, Garancia km po splnení podmienok /10 000 km EÚ, 8000 km V4/, Možnosť výberu […]

Transport Logistic 2019

Express Group, a.s. sa aj tento rok zúčastní medzinárodnej logistickej výstavy Transport Logistic 2019, ktorá sa uskutoční prvý júnový týždeň v Mníchove. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Oznámenie o rozdelení a zlúčení spoločností

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás týmto informovať, že s cieľom zefektívnenia štruktúry a obchodnej stratégie a v súlade s rozhodnutiami kompetentných orgánov spoločností, prebieha v súčasnosti proces rozdelenia spoločnosti Express Rail, a.s. so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 44 110 308, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5418/9 zlúčením, […]

Zmena e-mailových kontaktov spoločnosti

Express Slovakia „Medzinárodná preprava a.s.“ a Express Rail, a.s. sa od 01.07.2014 zmenili na Express Group, a.s. Na základe uvedeného sa menia aj naše mailové adresy nasledovne priezvisko@expressgroup.sk Mailové správy zasielané na priezvisko@express-mp.sk alebo priezvisko@express-rail.sk budú automaticky presmerovávané len do konca roka 2014.