O spoločnosti

Predstavenie

Express Group, a.s. vznikla k 1.7.2014 ako nástupca spoločnosti Express Slovakia „Medzinárodná preprava a.s.“, pričom prevzala všetky jej doterajšie činností a rozšírila svoje portfólio o činnosti súkromného nákladného železničného dopravcu, ktoré doposiaľ zabezpečovala spoločnosť Express Rail, a.s., ktorá k 1.7.2014 zanikla.

Spoločnosť pokračuje vo viac ako dvadsať ročnej tradícii Express Slovakia “Medzinárodná preprava a.s.“ , ktorej zakladateľským akcionárom bola zasielateľská spoločnosť Express Interfracht Internationale Spedition GmbH, patriaca do skupiny Rail Cargo. Toto prepojenie a dlhoročná spolupráca bude aj naďalej prinášať všetkým zákazníkom výhody ako sú efektivita nákladov, profesionalita a technické vybavenie na vysokej úrovni.

Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

Ako súkromný železničný dopravca a poskytuje komplexné služby v nákladnej železničnej doprave na území Slovenskej republiky, zabezpečuje prevádzkovanie dopravy na celoštátnych a regionálnych dráhach vrátane pohraničných prechodových staníc a na železničných vlečkách vrátane výkonu manipulačných činností.

Spoločnosť používa systém kvality integrovaný s enviromentálnym systémom manažérstva a spĺňa požiadavky noriem ISO 9001 a ISO 14001. Využívaním projektového riadenia spoločnosť zabezpečuje služby pre zákazníkov podľa ich špeciálnych požiadaviek od prijatia dopytu až po finálnu realizáciu.

Spoločnosť sídli v Bratislave a má pobočky v Čiernej nad Tisou, Košiciach a pracovisko na Železničnej stanici v Štúrove.

História

1992

Založenie spoločnosti

1998

Založenie Express Slovakia „Medzinárodná preprava, s.r.o.“

2000

Transformácia na akciovú spoločnosť

2004

Rozšírenie služieb certifikát UICE

2007

Zavedenie logistických vlakov na balkán

10Január2014

Vznik Express Group, a.s.

1Jún2014

Zmena obchodného názvu spoločnosti na Express Group, a.s.

Základné informácie

Názov: Express Group, a.s.
Sídlo Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
IČO 35795123
IČ DPH SK2020234667

Naši klienti

Vyberte jazyk

    Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

    Express Group, a.s.
    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika