Železničná preprava

Prostredníctvom najefektívnejšej a nízkonákladovej železničnej prepravy kvalifikovane pripravíme logistiku na profesionálnej úrovni pri smerovaní zásielok do celej Európy, Pobaltia a Ruska, promptne vybavíme potrebné colné záležitosti, zaistíme informácie o pohybe zásielky a poistíme tovar podľa vašich požiadaviek. Ak prepravujete tovar do bývalých štátov Sovietskeho zväzu a späť, zabezpečíme preklad zásielok v našej prevádzke v Čiernej nad Tisou, uskladníme tovar v colnom sklade a zásielku distribuujeme ďalej podľa dispozícií. Vaše vozňové zásielky budú zaradené do logistických vlakov, a tým sa čas dodania optimalizuje. Pre zákazníkov zabezpečíme nájom a prenájom vozňov a kontajnerov v rámci európskeho dopravného trhu a vozňové výpomoci od európskych dopravcov. Na základe každodennej požiadavky zákazníka môže prebiehať sledovanie plnenia objednávok na pristavovanie vozňov v kooperácii so železničnými spoločnosťami.

Kontaktné údaje

Telefón: +421 2 582 582 65
Fax: + 421 2 582 582 39
e-mail: rail@expressgroup.sk

    Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

    Express Group, a.s.
    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika