Prenájom vozňov

KONTAKTNÉ ÚDAJE
e-mail: wagons@expressgroup.sk
tel.: +421 2 58258222

V súčastnosti vlastníme 530 vozňov, z ktorých časť využívame pre svoje potreby (prepravy koksu, automotive a pod.) a časť vozňov prenajímame. Ide o tieto rady vozňov: