Pranájom vozňov

KONTAKTNÉ ÚDAJE
e-mail: wagons@expressgroup.sk
tel.: +421 903 229 039

V súčastnosti vlastníme 530 vozňov, z ktorých časť využívame pre svoje potreby (prepravy koksu, automotive a pod.) a časť vozňov prenajímame. Ide o tieto rady vozňov:

    Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

    Express Group, a.s.
    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika