Vozeň na prepravu nákladov citlivých na poveternostné vplyvy, veľkoobjemových nákladov a nákladov na paletách.
Nakladanie a vykladanie vysokozdvižným vozíkom.

Technické parametre

Rozchod 1 435 mm
Vlastná hmotnosť 27,5 t
Hmotnosť loženého vozňa 100 t
Max. hmotnosť nákladu 72,5 t
Počet upevňovacích prvkov v podlahe 32
Maximálna rýchlosť prázdneho vozňa 120 km/h
Max.rýchlosť pri nápravovom zaťažení 25 t 100 km/h
Ložná dĺžka 22 000 mm
Ložná šírka 2 840 mm
Ložná výška 2 800 mm
Ložná plocha 62,5 m²
Ložný objem 167,8 m³
Ložná kapacita (ks europaliet) 63
Ložná kapacita (ks priemyselných paliet) 42
Výška podlahy od koľaje 1 200 mm
Typ podvozka TVP2007
Prevádzka v teplotách –20 °C/+50 °C

    Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej, námornej a riečnej prepravy a súčasne tiež služby železničného dopravcu ako aj prenájom vagónov. Prepravné a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii. Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.

    Express Group, a.s.
    Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská Rebuplika