Vnútroštátna preprava

V prípade záujmu o vnútroštátnu prepravu, kontaktujte nás na nasledovných kontaktoch:

e-mail: info@expressgroup.sk
tel.: +421 918 734 265