Špedícia a logistika

Prepravné požiadavky našich klientov rieši odborný tím s prepojením na filiálky v celej Európe, Rusku, Turecku a partnermi v Ázii.
Centrom prepráv je Stredná a Východná Európa.
Samozrejmosťou je skvalitňovanie služieb pre zákazníkov aj vďaka servisu door to door, využívaním kontajnerových vlakov do európskych prístavov Hamburg, Rotterdam, Bremerhaven a Koper, s víziou podpory intermodálnej prepravy, ktorá bude zohrávať stále významnejšiu úlohu v preprave tovarov. Komerčné aktivity spoločnosti sú úzko späté so všetkými oblasťami priemyslu.