Doplnkové služby

Preklad

VÝCHODOSLOVENSKÉ PREKLADISKÁ

Na území Slovenskej republiky sa manipulácia s tovarom smerujúcim z Východu (Rusko, Ukrajina) na Západ vykonáva vo Východoslovenských prekladiskách. Preprava tovarov v priamej medzinárodnej železničnej preprave Slovesnkou republikou a Ruskou federáciou a Ukrajinou sa uskutočňuje cez pohraničné priechodové stanice Čierna nad Tisou – Čop a Maťovce – Užhorod. Východoslovenské prekladiská sú miesta na trati širokého rozchodu (normálneho rozchodu), kde sa vykonáva nakládka, vykládka a prekládka tovarov zo ŠR do NR vozňov. Taktiež sa tu vykonáva zmena prepravného režimu z SMGS na CIM a ostatné služby spojené s touto prepravou. Pohraničná priechodová stanica Čierna nad Tisou má so stanicou Čop spojenie po koľaji o rozchode 1520 mm – široký rozchod a o rozchode 1435mm – normálny rozchod (železničná trať NR pokračuje cez Čiernu nad Tisou do čopsko-batevského prekládkového komplexu a umožňuje prepravu tovaru bez prekládky do Rumunska cez priechod Diakovo-Halmeu). Železničná trať ŠR končí v Čiernej nad Tisou.

Skladovanie

Zabezpečujeme skladovanie zásielok podľa požiadaviek našich zákazníkov. Ponúkame krátkodobé aj dlhodobé skladovanie v krytých a otvorených skladoch s prihliadnutím na výhodnosť takejto služby pre zabezpečenie dodávky tovaru presne v dohodnutý čas.

Poisťovanie

Zabezpečujeme poisťovanie zásielok počas celej prepravnej cesty pre všetky typy prepráv podľa objednávok a požiadaviek našich zákazníkov.

Colné služby

Pre našich zákazníkov poskytujeme komplexné služby, medzi ktoré patrí aj realizácia dovozu tovarov z tretích krajín, inými slovami import z krajín mimo EÚ. V komplexnosti nesmie chýbať poskytnutie colných služieb v dovoze a hlavne poskytnutie záruk na zabezpečenie colného dlhu. Pri dnešnom tovarovom toku sú to hlavne vstupné brány, ako Čierna nad Tisou a dunajské prístavy Komárno, Bratislava. V uvedených destináciách disponujeme priamym zastúpením a poskytujeme servis 7 dní v týždni.

 

Kontaktné údaje

Telefón + 421 56 229 23 53
e-mail: branch-cnt@expressgroup.sk