Nákladný štvornápravový podvozkový nádržkový vozeň.

Vozeň je určený na prepravu sypkých materiálov dopravovaných a vyprázdňovaných pneumaticky. Mleté vápno, hnedouhoľný prach a pod.

Typ – Rad vozňa Uacns – 932
Rozchod 1 435 mm
Tara cca. 20,90 t
Príp. užitočné zaťaženie cca. 69,20 t
Max.hmotnosť na nápravu 22,5 t
Dĺžka vozňa cez nárazníky 20,84 m
Cisternové Silo – dĺžka 18,56 m
Cisternové Silo – priemer 2,94 m
Menovitý objem 128 000 l
Prevádzkový tlak 2,5 bar
Hrúbka plášťa cisterny min. 6,40 mm
Hrúbka koncových oblúkov min. 8,50 mm
Podvozok Y 25 Lsi(f)-C
Rázvor/Vzdialenosť otočných čapov 15,80 m
Max. rýchlosť bez nákladu 120 km/h
Max. rýchlosť s nákladom 100 km/h
Počet vozňov 40