Cestná preprava

Cestná preprava

Do portfólia komplexných zasielateľských služieb patria aj služby medzinárodného a vnútroštátneho cestného prepravcu. Okrem štandardných prepráv realizujeme veľkoobjemové, nadrozmerné, nadmerné a špeciálne prepravy (napríklad oceľové zvitky v upravených návesoch a pod.) a čiastkové logistické činnosti vykonávané priamo u zákazníka ako služba Onsite Transport Management.


KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón +421 55 726 5350
Fax +421 55 726 5353
e-mail: lkw@expressgroup.sk